Wgrywam...
Aktualizowanie wyświetlanej treści
  Szukać
  Logo firmy (wyświetli stronę główną)Logo firmy (wyświetli stronę główną)
  Porównać Koszyk

  Informacje i oferty

  Jeśli wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji i ofert, dane osobowe (e-mail i telefon) będą przetwarzane na potrzeby biznesowe i marketingowe administratora, w tym oferowanie działalności, usług oraz wysyłanie wiadomości biznesowych i reklamowych za pośrednictwem kontaktu elektronicznego (np. E-mail lub SMS).

  Zgoda jest udzielana do odwołania. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w regulaminie lub przez link, który jest częścią każdej wysłanej wiadomości e-mail handlowej lub marketingowej.

  Zarejestrowany członek sklepu internetowego K2 potwierdza, że ​​zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), ​​ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i innych praw wynikających z powyższego rozporządzenia, w szczególności prawo do poprawiania danych, ich uzupełniania, blokowania i dysponowania nimi.

  Správcem osobních údajů je společnost K2 atmitec, s. r. o., IČO: 123456789, Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava (dále „K2“) pro níže uvedené účely v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále „Zákon“) a v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení daného účelu po nezbytně nutnou dobu vymezenou buď podmínkami daného zpracování anebo podle právních předpisů.